آرشیو آلبوم ها

شامل
شبهای دریاچه شهدای خلیج فارس 2

شبهای دریاچه شهدای خلیج فارس

استقبال شهروتدان در شبهای گرم تابستان از دریاچه شهدای خلیج فارس. سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ عکاس: امیر گلی پور