آرشیو آلبوم ها

شامل
نوروزگاه دریاچه شهدای خلیج فارس 30

نوروزگاه دریاچه شهدای خلیج فارس

نوروزگاه دریاچه شهدای خلیج فارس به مدت هفت شب در دریاچه شهدای خلیج فاری برگزار شد وبا اجرای برنامه های متنوع و شاد مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است. یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ عکاس: امیر گلی پور
روز طبیعت در دریاچه شهدای خلیج فارس 7

روز طبیعت در دریاچه شهدای خلیج فارس

شور و نشاط خانواده ها در روز طبیعت در دریاچه شهدای خلیج فارس. چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ عکاس: امیر گلی پور