آرشیو آلبوم ها

شامل
گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس‎ 1

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس‎

تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس که از آن به عنوان گذر موج نام برده میشود، یکی از فضاهای زیبای این دریاچه است که برای شهروندان تهرانی فراهم شده است. بخش اصلی ابنیه فلزی تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس، شامل سازه ای قوسی شکل به ارتفاع حدود 15 متر می باشد. سایر بخش های سازه تاج سد را قوس های کوچکتر در طرفین سازه اصلی تشکیل می دهند به طوری که 3 سازه قوسی در غرب و 4 سازه قوسی در شرق سازه اصلی قرار می گیرند؛ سازه هایی که هرچه از قوس اصلی فاصله می گیرند، کوچک و کوچکتر می شوند تا به لحاظ جنبه های معماری، تداعی کننده موج هایی باشند که در اثر برخورد سنگ به سطح آب ایجاد شده و رفته رفته دچار میرایی می‌شوند. سازه منظرگاه که زیر بزرگترین سازه قوسی شکل تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس قرار دارد، اشراف کامل به منظره دریاچه 130 هکتاری غرب پایتخت را برای بازدیدکنندگان از این مجموعه فراهم می‌کند. یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ عکاس: شایان محرابی