آرشیو آلبوم ها

شامل
شب بارانی تهران 15

شب بارانی تهران

طوفان شدید مانع برگزاری جشنواره مدیریت مصرف آب و انرژی درمنطقه 22 تهران شد. سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ عکاس: عطیه نیکنام