آرشیو آلبوم ها

شامل
دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 1

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر

هرساله با تغییر شرایط جوی آب و هوا دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان پرنده های مهاجر می باشد. دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ عکاس: امیر گلی پور