رسانه جدید

آخرین گزارش های تصویری

مراسم روز درختکاری در منطقه 7

مراسم روز درختکاری در منطقه 7

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
تور عکاسی از منطقه 16

تور عکاسی از پروژه های منطقه 16

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
کوچه های رنگی منطقه شانزده 10

کوچه های رنگی منطقه شانزده

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
نمایش «سرایدار» 10

نمایش «سرایدار»

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
آیین درختکاری دوچرخه سواران تهران 21

آیین درختکاری دوچرخه سواران تهران

پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تور عکاسی پروژه های منطقه 5

تور عکاسی از پروژه های منطقه 5

پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پل خشتی "کن" 38

پل خشتی "کن"

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
حمام تاریخی اسماعیلیان 5

حمام تاریخی اسماعیلیان

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
توسعه متروی تهران؛ ایستگاه دولاب 28

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه دولاب

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
قیام؛ خیابان کامل 14

قیام؛ خیابان کامل

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 12

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پرواز مدل ها بر فراز آسمان پایتخت 26

پرواز مدل ها بر فراز آسمان پایتخت

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
روز استراحت پاکبان 13

روز استراحت پاکبان

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
مسابقه تلویزیونی زوجی نو 16

مسابقه تلویزیونی زوجی نو

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹