کادر جستجو

گزارش های خبری

مشاهده همه
بازدید اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر  8

بازدید اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر

صبح روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401، احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به همراه اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر بازدید کردند. در مرک...
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آغاز مرمت و باز زنده سازی خانه وثوق الدوله 39

آغاز مرمت و باز زنده سازی خانه وثوق الدوله

صبح امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401با حضور دکتر سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و دکتر محمد مویدی، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فره...
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

عکاسی با تلفن همراه

مشاهده همه

بافت فرسوده / فریدون قربانی

بندباز / فریدون قربانی

پس کوچه / فریدون قربانی

ترافیک / فریدون قربانی

دماوند / فریدون قربانی

زباله سوز آراد کوه / فریدون قربانی

شهر آلوده / فریدون قربانی

کسب و کار فراموش شده / فریدون قربانی