آرشیو آلبوم ها

شامل
هم‌اکنون؛ جمع‌آوری کارگاه عمرانی میدان هفت تیر 17

جمع‌آوری کارگاه عمرانی میدان هفت تیر

برای رفاه بیشتر شهروندان کارگاه عمرانی میدان هفت تیر در حال جمع شدن است. دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ عکاس: شایان محرابی