آرشیو آلبوم ها

شامل
اتصال کوچه مروی به بازارچه عودلاجان 1

اتصال کوچه مروی به بازارچه عودلاجان

مرمت گذر حاجی ها در بازارچه عودلاجان در حال انجام فاز یک است. این گذر متصل کننده خیابان پامنار به عودلاجان و خیابان مروی است. یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ عکاس: احمد آقاسیانی
آماده سازی مرکز نمایش های آیینی صبا 3

آماده سازی مرکز نمایش های آیینی صبا

اجرای تعزیه، پرده خوانی، شبیه خوانی ونمایش های آیینی از جمله اموری هستند که با ساخته شدن چنین مرکزی می‌توانند به شکل جدی‌تر دنبال شوند. شهرداری تهران در کنار توجه به ساخت مراکز سینمایی، به هنر تئاتر و خصوصاً نمایش‌های آئینی و گسترش فضاهای مرتبط با این هنر اهتمام ورزیده و درصدد ایجاد مرکزی حرفه‌ای و مدرن، با امکانات تخصصی است.در مجموعه مرکز نمایش‌های آیینی صبا ٦ سالن نمایش با ظرفیت 800 نفر طراحی شده است که شامل پلاتو تمرین تئاتر، سالن تئاتر روحوضی، سالن تئاتر رو باز، دو بلک باکس نمایش که هر کدام با ظرفیت 70 نفر است. پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ عکاس: احمد آقاسیانی