آرشیو آلبوم ها

شامل
بازدید و آیین بهره برداری از قطعه شمالی و پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی 8

بازدید و آیین بهره برداری از قطعه شمالی و پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی

مراسم بازدید و آیین بهره برداری از قطعه شمالی و پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی صبح امروز شنبه 28 مهرماه با حضور مهندس مقیمی استاندار محترم تهران و مهندس هاشمی رئییس شورای شهر تهران و مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران برگزار شد . شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ عکاس: وحید شیخی