آرشیو آلبوم ها

شامل
بازدید هابیل درویش از مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره) 14

بازدید هابیل درویش از مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره)

بازدید مهندس هابیل درویش مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه از مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره) یکشنبه 10 بهمن برگزار شد. یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ عکاس: شایان محرابی
آخریم مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی(ره) -1 13

آخرین مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی(ره) -1

خط متروی فرودگاه امام خمینی(ره) بخشی از خط تهران- پرند و از خطوط اقماری محسوب می شود. این خط از جنوب تهران (خط یک مترو تهران از ایستگاه شاهد) آغاز می شود و بعد از طی ۴ کیلومتر به ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب می رسد و سپس با طی ۲۷ کیلومتر به فرودگاه بین المللی امام(ره) متصل می شود و نهایتا بعد از ۱۸ کیلومتر دیگر به شهر پرند می رسد. عملیات اجرایی این خط در سه فاز بهره برداری هدف گذاری شده است. فاز نخست این پروژه از ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب است که در اوایل سال ۹۵ به بهره برداری رسید. فاز دوم حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) است که طی ماه های آینده کارهای ساختمانی، مسیر و ابنیه آن به اتمام خواهد رسید و با تکمیل تامین و نصب تجهیزات اواخر امسال به بهره برداری و مسافرگیری خواهد رسید. مترو فرودگاه امام(ره) در صورت تامین بودجه و اعتبارات لازم، فاز سوم این طرح نیز که از فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند است در سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود. یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ عکاس: شایان محرابی
آخریم مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی(ره) -2 6

آخرین مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی(ره) -2

خط متروی فرودگاه امام خمینی(ره) بخشی از خط تهران- پرند و از خطوط اقماری محسوب می شود. این خط از جنوب تهران (خط یک مترو تهران از ایستگاه شاهد) آغاز می شود و بعد از طی ۴ کیلومتر به ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب می رسد و سپس با طی ۲۷ کیلومتر به فرودگاه بین المللی امام(ره) متصل می شود و نهایتا بعد از ۱۸ کیلومتر دیگر به شهر پرند می رسد. عملیات اجرایی این خط در سه فاز بهره برداری هدف گذاری شده است. فاز نخست این پروژه از ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب است که در اوایل سال ۹۵ به بهره برداری رسید. فاز دوم حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) است که طی ماه های آینده کارهای ساختمانی، مسیر و ابنیه آن به اتمام خواهد رسید و با تکمیل تامین و نصب تجهیزات اواخر امسال به بهره برداری و مسافرگیری خواهد رسید. مترو فرودگاه امام(ره) در صورت تامین بودجه و اعتبارات لازم، فاز سوم این طرح نیز که از فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند است در سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود. یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ عکاس: شایان محرابی