آرشیو آلبوم ها

شامل
آیین بهره برداری از سراسر نمای مقاومت 15

آیین بهره برداری از سراسر نمای مقاومت

صبح دوشنبه 10 خرداد آیین افتتاح پروژه سراسرنمایی مقاومت با حضور دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران، مهندس مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، برگزار شد دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ عکاس: امیر حدیدی