آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی آژانس عکس تهران 1399

مهر (1)
شهریور (1)
مرداد (2)
خرداد (3)
اردیبهشت (6)

بایگانی آژانس عکس تهران 1398

اسفند (1)
دی (2)
آذر (2)
مهر (2)

بایگانی آژانس عکس تهران 1397

مهر (1)
خرداد (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1396

دی (3)
آبان (1)
مهر (1)
شهریور (2)
مرداد (6)
تیر (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1395

تیر (2)
خرداد (2)
اردیبهشت (22)
فروردین (3)

بایگانی آژانس عکس تهران 1393

اسفند (1)
فتو تهامی، تصویر طهران قدیم 12

مردی که دیگر بین ما نیست، فتو تهامی، تصویر طهران قدیم

پدرم می گفت: توی آن دوران مردم آشنایی چندانی با حرفه عکاسی و دوربین عکاسی نداشتند و به آن با دیده تعجب می نگریستند. یک روز برای عکاسی از برج طغرل به ابن بابویه رفته بودم و جعبه عکاسی را روی سه پایه گذاشته و درحال تنظیم کادر بودم که دیدم یک عده اطراف من جمع شده اند و به من و دوربینم خیره شده اند. من برگشتم و گفتم چرا من را اینگونه نگاه می کنید ! از پاسخ آنها متوجه شدم که آنها تصور می کرده اند که من معرکه گیر هستم و جعبه عکاسی من جعبه مارگیری است ! عکاسخانه "فتو تهامی" در شمال میدان بهارستان به مانند موزه ای از تصاویر طهران قدیم چشم مردم را به خود جلب میکند. مغازه - موزه ای در خیابان که مردم پشت ویترین آن می ایستند و دقایقی به تاریخ گذشته طهران قدیم خیره می شوند. متاسفانه چند روزی است آقای تهامی به رحمت خدا رفته اند و سرنوشت فتوتهامی نامعلوم است. چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ عکاس: احمد آقاسیانی
آژانس عکس تهران در هفته ی گذشته - 5 1

آژانس عکس تهران در هفته ی گذشته - 5

مروری بر گزارشات تصویری آژانس عکس تهران در هفته ی گذشته که از تاریخ 1396/06/18 لغایت 1396/06/24 می باشد. شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ عکاس: گروهی
آژانس عکس تهران در هفته ی گذشته -6 1

آژانس عکس تهران در هفته ی گذشته

مروری بر گزارشات تصویری آژانس عکس تهران در هفته ی گذشته که از تاریخ 1396/06/25 لغایت 1396/06/31 می باشد. شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ عکاس: گروهی