آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی آژانس عکس تهران 1399

مهر (1)
شهریور (1)
مرداد (2)
خرداد (3)
اردیبهشت (6)

بایگانی آژانس عکس تهران 1398

اسفند (1)
دی (2)
آذر (2)
مهر (2)

بایگانی آژانس عکس تهران 1397

مهر (1)
خرداد (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1396

دی (3)
آبان (1)
مهر (1)
شهریور (2)
مرداد (6)
تیر (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1395

تیر (2)
خرداد (2)
اردیبهشت (22)
فروردین (3)

بایگانی آژانس عکس تهران 1393

اسفند (1)
نمایشگاه گروهی عکس" تهران شهر زندگی" 14

نمایشگاه گروهی عکس" تهران شهر زندگی"

این نمایشگاه مجموع شصت فریم عکس در ابعاد ۳۰ در ۳۰ از ۴۹ عکاس است که با تلفن همراه گرفته شده است. عکس های برتر توسط احسان رأفتی با هشتگ" tehrandailylife# در اینستاگرام گردآوری شده و با مشارکت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و آژانس عکس تهران و همکاری دوربین.نت ساعت ۱۰تا ۲۰ تا 2 مردادماه برای بازدید عموم درگالری شماره یک ارسباران به نمایش در می آید. شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ عکاس: احمد آقاسیانی