آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی آژانس عکس تهران 1399

مهر (1)
شهریور (1)
مرداد (2)
خرداد (3)
اردیبهشت (6)

بایگانی آژانس عکس تهران 1398

اسفند (1)
دی (2)
آذر (2)
مهر (2)

بایگانی آژانس عکس تهران 1397

مهر (1)
خرداد (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1396

دی (3)
آبان (1)
مهر (1)
شهریور (2)
مرداد (6)
تیر (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1395

تیر (2)
خرداد (2)
اردیبهشت (22)
فروردین (3)

بایگانی آژانس عکس تهران 1393

اسفند (1)
اولین جلسه کارگاه عکاسی سیمون دوناتی برای عکاسان مناطق شهرداری 4

اولین جلسه کارگاه عکاسی سیمون دوناتی برای عکاسان مناطق شهرداری

اولین جلسه کارگاه عکاسی سیمون دوناتی استاد عکاسی دانشگاه ایتالیا برای عکاسان مناطق شهرداری تهران از برنامه های جنبی جشنواره رسانه های شهری صبح امروز یکشنبه ۳ اسفند در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد . یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ عکاس: وحید شیخی