آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی آژانس عکس تهران 1399

مهر (1)
شهریور (1)
مرداد (2)
خرداد (3)
اردیبهشت (6)

بایگانی آژانس عکس تهران 1398

اسفند (1)
دی (2)
آذر (2)
مهر (2)

بایگانی آژانس عکس تهران 1397

مهر (1)
خرداد (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1396

دی (3)
آبان (1)
مهر (1)
شهریور (2)
مرداد (6)
تیر (4)

بایگانی آژانس عکس تهران 1395

تیر (2)
خرداد (2)
اردیبهشت (22)
فروردین (3)

بایگانی آژانس عکس تهران 1393

اسفند (1)
افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان 20

افتتاح نمایشگاه عکس پلاسکو در خانه هنرمندان

همزمان با سالگرد شهدای آتش نشان پلاسکو، نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" توسط مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران با همکاری آژانس عکس تهران در خانه هنرمندان برگزار شد. سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ عکاس: شایان محرابی
بازدید رئیس سازمان آتش نشانی از نمایشگاه عکس پلاسکو 4

بازدید رئیس سازمان آتش نشانی از نمایشگاه عکس پلاسکو

مهدی داوری رئیس سازمان آتش نشانی به همراه جمعی از آتش نشانان از نمایشگاه عکس پلاسکو با عنوان "استاده ام چو شمع" که توسط مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران با همکاری آژانس عکس تهران در خانه هنرمندان برگزار می شد، بازدید کردند. جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ عکاس: شایان محرابی
نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 14

آخرین روز نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" در خانه هنرمندان

آخرین روز نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" توسط مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران با همکاری آژانس عکس تهران در خانه هنرمندان برگزار شد. جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ عکاس: شایان محرابی