آرشیو آلبوم ها

شامل
افتتاح زیر گذر استاد معین 7

افتتاح زیر گذر استاد معین

‏تونل-زیرگذر امتداد خیابان استاد معین صبح امروز 14 بهمن 1395 توسط ⁧ پیروز حناچی ⁩شهردار تهران ⁩ افتتاح شد. دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: احسان رأفتی داریان

| ویدئو | ‏افتتاح پروژه تونل-زیرگذر استاد معین

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: احسان رأفتی داریان