آرشیو آلبوم ها

شامل
شرکت واگن سازی تهران 1

شرکت واگن سازی تهران

حمل و نقل شهری یکی از مشکلات بزرگ کلان شهرهای ایران است و جهت حل این معضل احداث سامانه های ریلی اجتناب ناپذیر است. شرکت واگن سازی تهران، در راستای توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی به ویژه بخش درون شهری، در جهت کمک به حل این معضل پیچیده و جدی در سال 1382 تاسیس گردید. یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ عکاس: احسان رافتی
بارش اولین برف پاییزی تهران 4

بارش اولین برف پاییزی تهران

بارش اولین برف پاییزی شمال تهران را سفیدپوش کرد. جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ عکاس: احسان رأقتی