آرشیو آلبوم ها

شامل
نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی  1

نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با حضور سرکار خانم دکتر راکعی سرپرست محترم اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد. شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ عکاس: احسان رأفتی