آرشیو آلبوم ها

شامل
تکریم و معارفه سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 11

مراسم معارفه سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مراسم معارفه پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران بعدازظهر امروز با حضور اسماعیلی فرد مدیر ل دفتر شهردار برگزار شد شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ عکاس: احسان رأفتی