آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی اتوبوسرانی 1398

اسفند (4)
بهمن (1)
دی (2)
خرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1397

اسفند (1)
مرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1396

آذر (1)
مرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1395

دی (1)
آذر (1)
آبان (1)
شهریور (2)
فروردین (1)
خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 18

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2

شهرداری تهران در حاشیه آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی خدمات نظافتی و حمل و نقل عمومی رایگان به مردم ارائه داد . دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ عکاس: شایان محرابی
خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی-3 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی -3

شهرداری تهران در حاشیه آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی خدمات نظافتی و حمل و نقل عمومی رایگان به مردم ارائه داد . دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ عکاس: سبحان فرج ون