آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی اتوبوسرانی 1398

اسفند (4)
بهمن (1)
دی (2)
خرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1397

اسفند (1)
مرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1396

آذر (1)
مرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1395

دی (1)
آذر (1)
آبان (1)
شهریور (2)
فروردین (1)
تقدیر از کارکنان سامانه معلولیل سازمان اتوبوسرانی 6

تقدیر از کارکنان سامانه معلولین سازمان اتوبوسرانی

امروز شنبه بیست آذر طی مراسمی با حضور پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و آرش ظفری، معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران از کارکنان زحمت کش سامانه معلولین سازمان اتوبوسرانی تهران تجلیل و قدردانی به عمل آمد. شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ عکاس: احمد آقاسیانی