آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی اتوبوسرانی 1398

اسفند (4)
بهمن (1)
دی (2)
خرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1397

اسفند (1)
مرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1396

آذر (1)
مرداد (1)

بایگانی اتوبوسرانی 1395

دی (1)
آذر (1)
آبان (1)
شهریور (2)
فروردین (1)
بازدید خبرنگاران از مراکز معاینه فنی  3

بازدید خبرنگاران از مراکز معاینه فنی

صبح امروز تور بازدید خبرنگاران از انجام مراحل معاینه فنی اتوبوس های شرکت واحد و تاکسی های شهر تهران با حضور دکتر حسینی معاونت محترم سازمان حمل ونقل و ترافیک و دیگر مدیران این حوزه با بازدید از مرکز معاینه فنی بسیج و مرکز معاینه فنی شهید چمران برگزار شد. شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ عکاس: احمد آقاسیانی