آرشیو آلبوم ها

شامل
افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی 7

افتتاح دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی

دومین کمپ نجات ویژه سازمان آتش نشانی ،صبح امروز شنبه 11 فروردین در درکه افتتاح شد . شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ عکاس: وحید شیخی