آرشیو آلبوم ها

شامل
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 1

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، همسو با تحولات داخلی و جهانی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات به ویژه بهره گیری از شبکه اینترنت، نخست در سال 1384 با ایجاد تارنما (سایت) به معرفی اهداف، برنامه­ ها، عملکرد، نکات آموزشی و اخبار سازمان پرداخت. در ادامه راه با پیشرفت دانش ارتباطات سازمان در گام دیگر و همزمان با ایجاد پرتال شهرداری تهران، برای ارتقای سایت به درگاه سازمان همت گمارد و با برگزاری نشست­های کارشناسی مستمر و پیش بینی کارگروه تخصصی، موضوع اطلاع رسانی، آموزش و ارتباط دو سویه با شهروندان را از طریق این شبکه ارتباطی با ساختاری متنوع، چند سویه و انعطاف پذیر که پاسخگوی نیازهای مخاطبان در سطوح مختلف باشد، در دستور کار قرار داد. چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ عکاس: احسان طالب زاده