آرشیو آلبوم ها

شامل
بازدید مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان-2 21

بازدید مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان-2

ظهر امروز سه شنبه 27 آبان 99 جمعی از مدیران شهری به همراه اعضای شورای شهر از نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان بازدید کردند. سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ عکاس: سعید ربیعی-محسن روشن ده