آرشیو آلبوم ها

شامل
رویداد تهران شهری برای همه زنان 24

رویداد تهران شهری برای همه زنان

اولین رویداد بزرگ هنری بانوان ذیل برنامه های مصوب تهران ۱۴۰۰ با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با موضوع «تهران شهری برای همه زنان»در هفته زن و بزرگداشت مقام مادر از تاریخ 14/11/99 لغایت 17 /11/99 ، با هدف معرفی توانمندی ها و ظرفیت های زنان و دختران شهر تهران به مدت 4 روز در فرهنگستان هنر برگزار می شود. جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ عکاس: محسن روشن ده
افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 3

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من

افتتاحیه نمایشگاه کاریکاتور شهر هوشمند و تهران من، عصر چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در محل موزه نقشه تهران برگزار شد. چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ عکاس: محسن روشن ده