آرشیو آلبوم ها

شامل
دختران سرزمین مادریم 21

دختران سرزمین مادری ام

برای همه دختران ایران زمین؛ محدودیت‌ها از یک سو و ضعف سیستم مدیریتی از سوی دیگر ورزش بانوان را در سال‌های اخیر بیش از پیش به حاشیه راند اما زنان و دختران ایرانی میدان رقابت را خالی نکرده اند و برای سهم خود از ورزش همچنان می‌جنگند. دختران سرزمین مادری با وجود همه موانع سال‌هاست از عرصه رقابت‌های داخلی فراتر رفته و در رشته‌های مختلف ورزشی در دنیا هم درخشیدند و نام ایران را سربلند کردند. متن: مرجان حاجی رحیمی سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ عکاس: پرتو جغتایی
مسابقات هاکی رو یخ 28

مسابقات هاکی رو یخ

برگزاری سری مسابقات هاکی روی یخ بازار بزرگ ایران در دو بخش آقایان و بانوان چهارشنبه یازدهم تیر ماه با بازی دوم آقایان بین تیمهای بانک آینده و بیمه رازی با حضور ملی پوشان اسکیت هاکی ایران برگزار شد. پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ عکاس: سعید زارعیان
مسابقات اتومبیلرانى اسلالوم بانوان؛ جام مدافعان سلامت 12

مسابقات اتومبیلرانى اسلالوم بانوان؛ جام مدافعان سلامت

اولین دوره مسابقات اسلالوم ویژه بانوان توسط کمیته اسلالوم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در پیست آزادی برگزار شد. شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ عکاس: پرتو جغتایی