آرشیو آلبوم ها

شامل
اینفوگرافیک |  طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام با شعار دام سالم، وزن دقیق و قیمت مناسب

طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام

طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام با شعار دام سالم، وزن دقیق و قیمت مناسب در روز عید قربان برگزار شد. سه شنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۸ عکاس: احسان رأفتی داریان