آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی تلویزیون 1397

اسفند (1)
بهمن (1)
آذر (1)
مهر (1)

بایگانی تلویزیون 1396

بهمن (1)
شهریور (2)
مرداد (1)
خرداد (3)

بایگانی تلویزیون 1395

بهمن (1)
تیر (2)
خرداد (1)
فروردین (2)
نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 21

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران

نامگذاری خیابان ج به نام جمشید مشایخی و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر و خانواده ایشان جمعه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد. جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس: شایان محرابی