آرشیو آلبوم ها

شامل
میدان بهارستان 1

میدان بهارستان

میدان بهارستان از قدیمی‌ترین میدان‌های تهران است. این میدان از جنوب به محله سرچشمه، از شمال به دروازه شمیران و خیابان بهارستان، از غرب به خیابان جمهوری اسلامی و چهارراه سیدعلی و از شرق به خیابان مجاهدین اسلام و میدان شهدا محدود است. چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ عکاس: سبحان فرج ون