آرشیو آلبوم ها

شامل
آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 20

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ عکاس: وحید شیخی