آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی بوستان 1394

اسفند (1)
فروردین (3)

بایگانی بوستان 1393

اسفند (1)
بازدید وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان از اراضی عباس آباد 12

بازدید وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان از اراضی عباس آباد

صبح امروز سه شنبه 31 خرداد 1401 انار کریم اف وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان به همراه جمعی از مدیران بین المللی و شهری از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد بازدید کرد. سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ عکاس: نیما بزرگمهری فر