سرآغازی بر یک پایان

۳۰ مهر ۱۴۰۲
بوی رنگ و بَتونه، صدای ممتد ضربات چکش، صدای بی وقفه دستگاه صافکاری، صدای قیچ قیچ چرخ خیاطی، صدای بلند کارگرانی که در پس زمینه صدای رادیو به گوش می‌رسد. در اینجا اتوبوس‌ها به صف شده‌اند تا با خالی شدن ظرفیت سوله بازسازی، برای نو شدن آماده شوند، اتوبوس‌های تک کابین و دو کابینی که روزگاری نه چندان دور به ناوگان حمل و نقل اضافه شده بودند؛ اما با گذشت سالیان سال و فعالیت زیاد، حالا چند ماهی مرخصی گرفته‌اند تا با تغییر چهره و تعمیرات اساسی دوباره به خیابان‌های شهر بازگردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/mwv