به وقت خدمت؛ بازآمادسازی اتوبوس‌های شهری تهران

۳۰ مهر ۱۴۰۲
اتوبوس‌های شهری شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران که دارای وضعیت نامناسب و نیازمند بازسازی و تعمیرات اساسی هستند شناسایی و توسط اکیپ‌های فنی و خدماتی در شرکت شهاب خودرو مورد تعمیر و بازسازی قرار می گیرند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/mwv