مانور عملیاتی پاییزه منطقه ۱۵

۹ مهر ۱۴۰۲
مانور آمادگی نیروهای اجرایی خدمات شهری، فضای سبز، اداره مسیل ها و 137 نواحی هفتگانه و نمایش تجهیزات و امکانات منطقه 15 شهرداری تهران برای بارش های‌ پاییزی، با حضور محمد شیری شهردار منطقه برگزار شد.
دریافتی
https://www.tehranpicture.ir/u/mub