/ حمل و نقل / پایانه ها

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک  4

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک عکاس: حمید رضا درجاتی

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 17

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض عکاس: فرزام طایفه

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 26

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی عکاس: سعید ربیعی

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 11

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری عکاس: مجتبی عرب زاده

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
افطاری ساده تاکسی رانی در پایانه سازمان آب 14

افطاری ساده تاکسی رانی در پایانه سازمان آب عکاس: مازن هواشم

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT 15

خطوط اتوبوس تندرو تهران BRT عکاس: مازن هواشم

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
پایانه جنوب تهران (ترمینال جنوب) 9

پایانه مسافربری جنوب تهران (ترمینال جنوب) عکاس: شایان محرابی

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷