پروژه های شهری

پروژه بزرگراه شهید بروجردی 20

پروژه بزرگراه شهید بروجردی

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱
پروژه احداث کانال انحرافی آریافر 3

پروژه احداث کانال انحرافی آریافر

دوشنبه ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱
بیمارستان کودکان حکیم 24

بیمارستان کودکان حکیم

سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱
فرآیند تست سرد متروی تهران پرند 48

فرآیند تست سرد متروی تهران - پرند

چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱
جان دوباره در درختستان 11

جان دوباره در درختستان

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
تعمیرات تخصصی پل پارک وی 17

تعمیرات تخصصی پل پارک وی

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
پل تندرستی 16

پل تندرستی

چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱
مسیر دوچرخه سواری منطقه 8

مسیر دوچرخه سواری منطقه 8

دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
پویش سه شنبه های بدون خودرو در منطقه 8

پویش سه شنبه های بدون خودرو در منطقه 8

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰
رفیوژ های همیشه سبز 7

رفیوژ های همیشه سبز

دوشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
اجرای طرح گلیم در منطقه ۷

اجرای طرح گلیم در منطقه ۷

سه شنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۰
مرمت بناهای میراثی در منطقه 11

مرمت بناهای میراثی در منطقه 11

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
گرمابه مهتاب 15

گرمابه مهتاب

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۴