/ پروژه‌ها

پروژه های شهری

مسیر دوچرخه سواری منطقه 8

مسیر دوچرخه سواری منطقه 8

دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰
پویش سه شنبه های بدون خودرو در منطقه 8

پویش سه شنبه های بدون خودرو در منطقه 8

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰
رفیوژ های همیشه سبز 7

رفیوژ های همیشه سبز

دوشنبه ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
اجرای طرح گلیم در منطقه ۷

اجرای طرح گلیم در منطقه ۷

سه شنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۰
مرمت بناهای میراثی در منطقه 11

مرمت بناهای میراثی در منطقه 11

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰
گرمابه مهتاب 15

گرمابه مهتاب

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰
پایان مرمت پل تاریخى کن 14

پایان مرمت پل تاریخى کن

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰
پارک خودرو‌ بین درختان چنار 4

پارک خودرو‌ بین درختان چنار

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مجموعه تاریخی گردشگری رازی 1

مجموعه تاریخی گردشگری رازی

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
مجموعه تاریخی گردشگری رازی

مجموعه تاریخی گردشگری رازی

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
عملیات بازسازی پل خشتی کن 19

عملیات بازسازی پل خشتی کن

شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
میدان شهدا در گذر زمان

میدان شهدا در گذر زمان

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان  21

احیا و بازگشایی باب عالی کاخ گلستان

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
بوستان فاطمیه در گذر زمان 1

بوستان فاطمیه در گذر زمان

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
زیرگذر نصر (گیشا) 18

زیرگذر نصر (گیشا)

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح گلماند در منطقه 18

طرح گلماند در منطقه 18

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دروازه های تهران؛ دروازه غار 29

دروازه های تهران؛ دروازه غار

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
نخستین قطار ملی مترو 4

نخستین قطار ملی مترو

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
عملیات عمرانی میدان محمدیه 10

عملیات عمرانی میدان محمدیه

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
سیلوی گندم تهران 60

سیلوی گندم تهران

سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰
زیرگذر گلوبندگ ورودی غربی 2

زیرگذر گلوبندگ ورودی غربی

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
خانه اتحادیه در گذر زمان 11

خانه اتحادیه در گذر زمان

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پارکینگ زیرزمینی قطارهای شهری 8

پایانه زیرزمینی قطارهای شهری

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
توسعه متروی تهران؛ ایستگاه آهنگ 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه آهنگ

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پروژه های شهری در گذر زمان 1

پروژه های شهری در گذر زمان

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
افتتاح پروژه های بهسازی منطقه 13

افتتاح پروژه های بهسازی منطقه 13

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تور عکاسی از منطقه 16

تور عکاسی از پروژه های منطقه 16

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
کوچه های رنگی منطقه شانزده 10

کوچه های رنگی منطقه شانزده

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تور عکاسی پروژه های منطقه 5

تور عکاسی از پروژه های منطقه 5

پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پل خشتی "کن" 38

پل خشتی "کن"

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
حمام تاریخی اسماعیلیان 5

حمام تاریخی اسماعیلیان

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
توسعه متروی تهران؛ ایستگاه دولاب 28

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه دولاب

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
قیام؛ خیابان کامل 14

قیام؛ خیابان کامل

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پلازای هاشمی 20

پلازای هاشمی

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹
پلی که بود، پلی که نیست 1

پلی که بود، پلی که نیست

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۴