/ سازمان‌ها

سازمان های شهری

آیین افتتاح طرح واکسیناسون کرونا 37

آیین افتتاح طرح واکسیناسون کرونا

شنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۰
ارشا، ابدی شد 38

ارشا، ابدی شد

جمعه ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۰
تزریق واکسن کرونا در سازمان پسماند 17

تزریق واکسن کرونا در سازمان پسماند

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰
شصت و ششمین جلسه ستاد دائمی خادم منتظر 10

شصت و ششمین جلسه ستاد دائمی خادم منتظر

چهارشنبه ۶ اَمرداد ۱۴۰۰
نشست خبری شهردار تهران 17

نشست خبری شهردار تهران

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تاخت و تاز در وضعیت قرمز 18

تاخت و تاز در وضعیت قرمز

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح گلماند در منطقه 18

طرح گلماند در منطقه 18

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران 15

انجام تست رایگان PCR توسط شهرداری تهران

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
گلکاری در خیابان ولیعصر 17

گلکاری در خیابان ولیعصر(عج)

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
اولین پنجشنبه سال 1400 در بهشت زهرا(س) 5

اولین پنجشنبه سال 1400 در بهشت زهرا(س)

پنج شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰
لحظه سال تحویل در بهشت زهرا(س) 11

لحظه سال تحویل در بهشت زهرا(س)

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
بازدید دکتر زالی از بهشت زهرا(س) 20

بازدید دکتر زالی از بهشت زهرا(س)

پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
ایستگاه 116 آتش نشانی 44

ایستگاه 116 آتش نشانی

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 19

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۱۱