/ سازمان‌ها

سازمان های شهری

آیین بزرگداشت یوم الله ۹ دی 45

آیین بزرگداشت یوم الله ۹ دی

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
عمارت سلطان بیگم  36

عمارت سلطان بیگم

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
جشنواره انار «صد دانه یاقوت» 19

جشنواره انار «صد دانه یاقوت»

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
ویژه‌برنامه «جانستان» 7

ویژه‌ برنامه «جانستان»

پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
آیین افتتاح طرح واکسیناسون کرونا 37

آیین افتتاح طرح واکسیناسون کرونا

شنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۰
ارشا، ابدی شد 38

ارشا، ابدی شد

جمعه ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۰
تزریق واکسن کرونا در سازمان پسماند 17

تزریق واکسن کرونا در سازمان پسماند

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰
شصت و ششمین جلسه ستاد دائمی خادم منتظر 10

شصت و ششمین جلسه ستاد دائمی خادم منتظر

چهارشنبه ۶ اَمرداد ۱۴۰۰
نشست خبری شهردار تهران 17

نشست خبری شهردار تهران

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۱۲