فریدون قربانی

تعمیرات تخصصی پل پارک وی 17

تعمیرات تخصصی پل پارک وی
عکاس: فریدون قربانی

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
گودهای پر خطر 5

گودهای پرخطر
عکاس: آژانس عکس تهران

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بی قانونی؛ تخلف جناغی 2

بی قانونی؛ تخلف جناغی
عکاس: سبحان فرج ون-فریدون قربانی-شایان محرابی

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 37

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد
عکاس: فریدون قربانی

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
تاخت و تاز در وضعیت قرمز 18

تاخت و تاز در وضعیت قرمز
عکاس: فریدون قربانی

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
روزهای آفتابی زمستان 25

روزهای آفتابی زمستان
عکاس: فریدون قربانی

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹
به تو از دور سلام 17

به تو از دور سلام
عکاس: فریدون قربانی

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹
گورستان ممنوعه 4

گورستان ممنوعه
عکاس: فریدون قربانی

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹