/ مناطق

مناطق شهری تهران

بوستان سرخه حصار 16

بوستان سرخه حصار

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دروازه های تهران؛ دروازه غار 29

دروازه های تهران؛ دروازه غار

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
بوستان فاطمیه 16

بوستان فاطمیه

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
المان های شهری منطقه 21

المان های شهری منطقه 21

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پارک ترافیک منطقه 9

پارک ترافیک منطقه 9

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بوستان سرخه حصار در روز طبیعت 22

بوستان سرخه حصار در روز طبیعت

جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در بوستان هاى منطقه ٥

روز طبیعت در بوستان هاى منطقه ٥

جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه 15

روز طبیعت در بوستان نهج البلاغه

جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
ملت بی ملت 29

ملت بی ملت

جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
کاروان نوروزی در منطقه 5

کاروان نوروزی در منطقه 5

پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
کاروان نوروزی در منطقه 17

کاروان نوروزی در منطقه 17

پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
کارناوال عروسکی منطقه ۹

رنگ و بوی بهاری در خیابان های منطقه ۹

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
رنگ و بوی بهاری در خیابان های منطقه ۵

رنگ و بوی بهاری در خیابان های منطقه ۵

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

دیدار با مادران جبهه و جنت در منطقه ۱۶

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
کارناوال عروسکی منطقه ۱۲

کارناوال عروسکی منطقه ۱۲

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
اتوبوس گردشگری 15

از تجریش تا راه آهن با اتوبوس گردشگری

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
عملیات عمرانی میدان محمدیه 10

عملیات عمرانی میدان محمدیه

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
رنگ و بوی بهاری در خیابان های منطقه 7

رنگ و بوی بهاری در خیابان های منطقه 7

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
آذین بندی منطقه 21 در ایام شعبانیه 9

آذین بندی منطقه 21 در ایام شعبانیه

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
جشنواره نقاشی دیواری منطقه ۹

جشنواره نقاشی دیواری منطقه ۹

دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰
لطفا برچسب نچسبانید 17

لطفا برچسب نچسبانید

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰
رود دره ولنجک 47

رود دره ولنجک

جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰
کلیسا انجیلی حضرت پطروس 5

کلیسا انجیلی حضرت پطروس

پنج شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰
نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه 6

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه نه

پنج شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰
دریاچه و باغ هنر 58

دریاچه و باغ هنر

چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰
سیلوی گندم تهران 60

سیلوی گندم تهران

سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰
نوروزگاه تهران 1400 در منطقه 7

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه 7

سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰
مرکز گل و گیاه ایوار 3

مرکز گل و گیاه ایوار

یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰
نوروزگاه تهران 1400 در منطقه 13

نوروزگاه تهران 1400 در منطقه 13

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
زیرگذر گلوبندگ ورودی غربی 2

زیرگذر گلوبندگ ورودی غربی

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
غبارروبی مزار شهدای گمنام فدک 11

غبارروبی مزار شهدای گمنام فدک

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
جشنواره تخم مرغ های نوروزی 9

جشنواره تخم مرغ های نوروزی

پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
خانه اتحادیه در گذر زمان 11

خانه اتحادیه در گذر زمان

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
افتتاحیه نمایشگاه کودکان کار 13

افتتاحیه نمایشگاه کودکان کار

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
توسعه متروی تهران؛ ایستگاه آهنگ 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه آهنگ

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
آیین بهره برداری خیابان شهامت 28

آیین بهره برداری خیابان شهامت

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
جشنواره تخم مرغ های نوروزی 21

جشنواره تخم مرغ های نوروزی

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
جشن مجازی شکرانه 12

جشن مجازی شکرانه

پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹