» مناطق

مناطق شهری تهران

عمارت کلاه فرنگی بیسیم 18

عمارت کلاه فرنگی بیسیم

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
نمایشگاه یاد یاران 9

نمایشگاه یاد یاران

پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
خیابان بدون خودرو در منطقه 7 16

خیابان بدون خودرو در منطقه 7

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
خیابان بدون خودرو در منطقه 12 18

خیابان بدون خودرو در منطقه 12

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو  17

خیابان بدون خودرو در منطقه 6

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
رزم نمایش عملیات والفجر ۸ 47

رزم نمایش عملیات والفجر ۸

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
خانه موزه دکتر معین تهران 6

خانه موزه دکتر معین تهران

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
پلازای شهری میدان هفتم تیر 6

پلازای شهری میدان هفتم تیر

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 5

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13 14

آیین افتتاح پروژه های ترافیکی منطقه 13

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
بهره برداری از پروژه های منطقه 2

بهره برداری از پروژه های منطقه 2

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
سینما کودک در آستانه افتتاح 8

سینما کودک در آستانه افتتاح

جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
نمایشگاه عطر سیب 17

نمایشگاه عطر سیب

پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
پادگان جی زیر پای مردم 15

بلوار جی زیر پای مردم

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
کافه کتاب دارالخلافه 7

کافه کتاب دارالخلافه

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
هرخانه، یک حسینیه، یک پرچم 19

هرخانه، یک حسینیه، یک پرچم

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
زیر آسمان روضه 14

زیر آسمان روضه

شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۹
آیین سوگواری عاشورایی 1

آیین سوگواری عاشورایی

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹
بازار تهران سیاه پوش شد 2

بازار تهران سیاه پوش شد

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
کتاب فروشی های خیابان کریم خان زند 6

کتاب فروشی های کریم خان

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹