/ مناطق

مناطق شهری تهران

ساختمان سینگر 8

ساختمان سینگر

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی  12

تور عکاسی عمارت کوشک شقاقی

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
عمارت قزاقخانه تهران 36

عمارت قزاقخانه تهران

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
سرای روشن 3

سرای روشن

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰
ساز ناکوک مـلکه 19

ساز ناکوک مـلکه

چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰
هرس درختان در منطقه 5

هرس درختان در منطقه 5

جمعه ۳ دی ۱۴۰۰
جلسه نظارت ستادی منطقه 2

جلسه نظارت ستادی منطقه 2

پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰
بازار تجریش در آستانه شب یلدا 29

بازار تجریش در آستانه شب یلدا

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰
رسانه جدید

آخرین روزهای پاییزی

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰
هرس درختان در منطقه 16

هرس درختان در منطقه 16

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰
بازدید شهردار تهران از منطقه 17

بازدید شهردار تهران از منطقه 17

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰
فرش،سنت،هنر 8

فرش،سنت،هنر

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
طرح رصد منطقه 5

طرح رصد منطقه 5

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰
گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 5

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 5

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 33

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
پرندگان مهاجر دریاچه چیتگر 43

پرندگان مهاجر دریاچه چیتگر

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳۷