اینفوگرافیک

اینفوگرافیک | سهم آلاینده هادر آلودگی هوای تهران

سهم آلاینده هادر آلودگی هوای تهران
عکاس: احسان رأفتی

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
نگاهی به مدیریت پسماند در شمال شرق تهران

نگاهی به مدیریت پسماند در شمال شرق تهران
عکاس: احسان رأفتی

جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸
آشنایی با ایستگاه مترو محمدیه یکی از جدیدترین ایستگاه های مترو تهران

آشنایی با ایستگاه مترو محمدیه
عکاس: احسان رأقتی

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
اینفوگرافیک |  طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام با شعار دام سالم، وزن دقیق و قیمت مناسب

طرح خدماتی عرضه بهداشتی دام
عکاس: احسان رأفتی داریان

سه شنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۸
بازارهای تهران

اینفوگرافی های شهری
عکاس: احسان رافتی

سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷