» شهردار

شهردار

آیین گشایش چند پروژه در منطقه ۴ 8

آیین گشایش پروژه های منطقه ۴

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
مراسم روز آتش نشان 10

مراسم روز آتش نشان

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
بازدید حناچی از باغ اتحادیه 25

بازدید حناچی از باغ اتحادیه

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 8

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
مراسم زنگ شهدای دانش آموز 15

مراسم زنگ شهدای دانش آموز

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 26

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
بزرگداشت چهل سالگی دفاع مقدس 22

بزرگداشت چهل سالگی دفاع مقدس

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 5

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 22

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹
جلسه ستاد محرم 14

جلسه ستاد محرم

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
مراسم گرامیداشت روز پزشک 1

مراسم گرامیداشت روز پزشک

پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
تور عکاسی منطقه گردشگری عباس آباد  17

تور عکاسی منطقه گردشگری عباس آباد

پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 1

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
افتتاح بوستان ابریشم 14

افتتاح بوستان ابریشم

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 2

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان 7

دیدار شهردار تهران با سفیر لبنان

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
گردهمایی مائده غدیر 4

گردهمایی مائده غدیر

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
سوگواره خادمین شهر 8

سوگواره خادمین شهر

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه 21

آیین پاسداشت شهدای قیام مشروطه

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 23

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹