» شهردار

شهردار

نه به کیسه های پلاستیکی 6

نه به کیسه های پلاستیکی

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
مراسم یادبود مهندس بهنام اتابکی 16

مراسم یادبود مهندس بهنام اتابکی

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 3

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 23

طرح پیمایش محلات منطقه ۹

دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
بازدید محسن هاشمی از خط 10 مترو 6

بازدید محسن هاشمی از خط 10 مترو

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 24

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 24

پویش چهار راه کودک

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
آغاز به کار طرح کاپ

آغاز به کار طرح کاپ

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
پویش اهدای خون در شهرداری تهران 19

پویش اهدای خون در شهرداری تهران

یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
بازدید دکتر حناچی از بوستان ولایت 3

بازدید دکتر حناچی از بوستان ولایت

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
جلسه مجازی شورای معاونین 1

جلسه مجازی شورای معاونین

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
نشست مجازی سازمان UCLG 11

نشست مجازی سازمان UCLG

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
بازدید از خط 6 مترو تهران 15

بازدید از خط 6 مترو تهران

پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
ریحانه به آرزویش رسید 2

ریحانه به آرزویش رسید

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
افتتاح شبکه شهر -2 8

افتتاح شبکه شهر -2

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹