» فرهنگ و هنر » تئاتر

تئاتر

نمایش ادیسه 2020 18

نمایش ادیسه 2020

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
نمایش فقط چهل روزه بودم 15

نمایش فقط چهل روزه بودم

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
نمایش جیرجیرک، نسخه پاراجانف 11

نمایش جیرجیرک، نسخه پاراجانف

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
نمایش جوادیه «بیست متری» 9

نمایش جوادیه «بیست متری»

چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
نمایش «آزادی از قید تعلق» 17

نمایش «آزادی از قید تعلق»

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
نمایش مهمانخانه پنج در 5

نمایش پنهان خانه پنج در

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹
نمایش یه گاز کوچولو 9

نمایش یه گاز کوچولو

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
نمایش برگشتن 7

نمایش برگشتن

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
نمایش «است» 13

نمایش «است»

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
نشست خبری سریال هم گناه 27

نشست خبری سریال هم گناه

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
نمایش جنایات قلب 19

نمایش جنایات قلب

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
نمایش شیرخشک 20

نمایش شیرخشک

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نمایش باق وحش 8

نمایش باق وحش

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نمایش 3/14 5

نمایش 3/14

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
نمایش نایب سرخی ها 13

نمایش نایب سرخی ها

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
نمایش شازده احتجاب 9

نمایش شازده احتجاب

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
نمایش مشروع 12

نمایش مشروع

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸
نمایش دزدان شماره 43 13

نمایش دزدان شماره 43

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
نمایش بوقلمون 18

نمایش بوقلمون

پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
نمایش سکوت سفید 5

نمایش سکوت سفید

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
نمایش کاتالپسی 14

نمایش کاتالپسی

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نمایش سفر خسرو به مسکو 11

نمایش سفر خسرو به مسکو

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نمایش غارنشینان 20

نمایش غارنشینان

پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸
نمایش سرزمین پدری 4

نمایش سرزمین پدری

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
نمایش شیهیدن 3

نمایش شیهیدن

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸
نمایش گریز از مرکز 24

نمایش گریز از مرکز

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸
نمایش بوی گند دهن خانوم مارکز 11

نمایش بوی گند دهن خانوم مارکز

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸
نمایش رگ 15

نمایش رگ

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نمایش رویاهای دم صبح 15

نمایش رویاهای دم صبح

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
نمایش در انتظار ماهی سیا متوسط 6

نمایش در انتظار ماهی سیا متوسط

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
نمایش دشمن مردم 18

نمایش دشمن مردم

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
نمایش امشب اینجا 1

نمایش امشب اینجا

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
نمایش آواز قو 6

نمایش آواز قو

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
نمایش کریملوژی 1

نمایش کریملوژی

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
نمایش شکم 9

نمایش شکم

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
نمایش من تاجی ام 1

نمایش من تاجی ام

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایش پیتزا جهان 10

نمایش پیتزا جهان

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایش جتسیمانی 3

نمایش جتسیمانی

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟ 3

نمایشنامه خوانی چطوری مش رحیم؟

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸
نمایش شپش 20

نمایش شپش

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
نمایش گورخواب ها 2

نمایش گورخواب ها

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
نمایش اتینا 2

نمایش اتینا

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
نمایش عشق من حامد بهداد 1

نمایش عشق من حامد بهداد

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
نمایش اژدهای طلایی 2

نمایش اژدهای طلایی

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
نمایش در اتاق باد می وزد 3

نمایش در اتاق باد می وزد

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
نمایش مرغ دریایی من 3

نمایش مرغ دریایی من

یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶