/ جاذبه‌های شهری / دریاچه چیتگر

دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)