آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی برگزیده 2 1401

اَمرداد (2)
تیر (1)
خرداد (1)
آماده سازی نمایشگاه تهران ۱۴۰۱ 2

آماده سازی نمایشگاه تهران ۱۴۰۱

مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه تهران ۱۴۰۱، تجهیز و آماده می شود . نمایشگاه تهران ۱۴۰۱، از تاریخ ۱۲ تیرماه آغاز می گردد و تا ۱۷ تیرماه در این مجتمع نمایشگاهی ادامه خواهد داشت. پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ عکاس: سبحان فرج ون