آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی حامد فرج الله 1396

تیر (2)
خرداد (1)
اردیبهشت (1)

بایگانی حامد فرج الله 1395

اسفند (3)
بهمن (1)
دی (4)
شهریور (2)
مرداد (6)
تیر (5)
ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک 3

ایستگاه بازیافت پسماندهای خشک

در این تاسیسات انواع پسماندهای خشک جمع آوری شده توسط پیمانکاران، جهت پردازش و جداسازی به ایستگاه های بازیافت موجود منتقل می شوند. پسماندهای خشک ارزشمند به صورت دستی و مکانیکی از یکدیگر جدا شده و پس از دسته بندی و در مواردی عدل بندی جهت بازیافت و استفاده مجدد به صنایع مرتبط ارسال می گردد. چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ عکاس: حامد فرج اله