آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی پایانه 1399

خرداد (1)
اردیبهشت (1)

بایگانی پایانه 1398

اردیبهشت (1)

بایگانی پایانه 1397

اسفند (1)
فروردین (1)
عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی 26

عبادت و خدمت؛ اتوبوسرانی

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مشاغلی هستند که در زمان افطار و سحر باید در محل کار خود حضور داشته باشند که یکی از این مشاغل رانندگان اتوبوس های شهری هستند. پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ عکاس: سعید ربیعی