آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی پایانه 1399

خرداد (1)
اردیبهشت (1)

بایگانی پایانه 1398

اردیبهشت (1)

بایگانی پایانه 1397

اسفند (1)
فروردین (1)
پایانه جنوب تهران (ترمینال جنوب) 9

پایانه مسافربری جنوب تهران (ترمینال جنوب)

پایانه جنوب یا ترمینال جنوب یا ترمینال خزانه مکانی در تهران جهت مدیریت جابجایی بین شهری مسافران با استفاده از اتوبوس است. این پایانه در منطقه 16 شهرداری تهران، خیابان بعثت در جنوب تهران قرار دارد. ایستگاه متروی پایانه جنوب راهی برای دسترسی آسانتر به این پایانه است. پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ عکاس: شایان محرابی