آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی میادین میوه و تره بار 1399

اردیبهشت (2)

بایگانی میادین میوه و تره بار 1398

آذر (4)
مرداد (3)
خرداد (1)

بایگانی میادین میوه و تره بار 1397

اسفند (1)
دی (1)
آذر (1)
مرداد (1)

بایگانی ميادین میوه و تره بار 1396

شهریور (1)
مرداد (1)

بایگانی میادین میوه و تره بار 1395

دی (2)
آبان (1)
شهریور (1)
بازار میوه تربار مرکزی 20

بازار میوه تربار مرکزی

میدان مرکزی میوه و تره بار تهران مهمترین مرکز تامین و تبادل و توزیع میوه و تره بار در سطح کشور،که با رسیدن به ایام برداشت لیمو ترش رونق بیشتری پیدا کرده است. یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ عکاس: شایان محرابی