آرشیو آلبوم ها

شامل
بارش اولین برف پاییزی در تهران 28

بارش اولین برف پاییزی در تهران

صبح امروز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ اولین برف پاییزی مناطق شمالی تهران را سفید پوش کرد. شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ عکاس: احمد آقاسیانی
بارش برف در تجریش 18

بارش برف در تجریش

صبح امروز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ اولین برف پاییزی مناطق شمالی تهران را سفید پوش کرد. شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ عکاس: شایان محرابی
بارش برف پاییزی در بوستان طالقانی 8

بارش برف پاییزی در بوستان طالقانی

بارش برف پاییزی در بوستان طالقانی زیبایی بی نظیری به این بوستان داد. شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ عکاس: شایان محرابی